GotData


Programmet er modulopbygget. Hjertet i programmet er en database med flere sammenkædede tabeller. Brugerfladen er udviklet i selvstændiger styre og beregnings programmer med Microsoft Excel som platform.


For at programmet kan fungere tilfredsstillende, skal følgende data, som minimum indtastes.


Når disse data er indtastet, kan de første stamtavler samt andre visninger udskrives.

Udskrifterne vil vise, hvor der mangler data, og dermed fortælle hvilke dyr, som yderligere bør indtastes.

Det er nemt, det kræver lidt tid og tålmodighed, men indtastnings formularerne er meget brugervenlige.

Det er vigtigt, at du kommer godt fra start, dermed får du et stykke værktøj, som vil være en stor hjælp i dit fremtidige arbejde med din besætning.


Indtastning og udskrivninger over et produktionsår vil typisk være:


Et godt værktøj i forbindelse med beslutninger omkring valg af dyr for ilæmning.
Professionel avl kræver kendskab til minimum oldeforældre og gerne tip oldeforældre.

Modulet viser / beregner:

For yderligere information se rundtur slægts-modul.